Nie będzie remontu drogi przy dworcu w Kościanie

Poseł Grzegorz Rusiecki otrzymał z ministerstwa infrastruktury odpowiedź na swą interpelację dotyczącą złego stanu nawierzchni przy dworcu PKP w Kościanie. Remont nie jest planowany do czasu zakończenia modernizacji linii kolejowej.

O interpelacji posła Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Rusieckiego pisaliśmy w artykule: Poselska interpelacja w sprawie drogi przy dworcu PKP w Kościanie

Odpowiedź, którą otrzymał, nie jest zaskakująca. Mianowicie po konsultacji przez Ministra Infrastuktury z PKP S.A., odpowiada on, iż PKP nie planuje obecnie i nie ma zarezerwowanych środków na wykonanie prac remontowych nawierzchni placu przydworcowego. Ewentualne wykonanie tych prac będzie możliwe po zakończeniu  inwestycji prowadzonej przez spółkę PKP.

Ponadto PKP podjęła działania dotyczące przekazania tego terenu we władanie miasta. Tak więc to samorząd najprawdopodobniej zajmie się już przyszłym remontem drogi.

Pełna treść odpowiedzi:
„Z przekazanych przez PKP S.A. wyjaśnień wynika, że Spółka nie planuje i nie ma obecnie zarezerwowanych środków finansowych na wykonanie prac remontowych nawierzchni placu przydworcowego znajdującego się w sąsiedztwie dworca kolejowego w Kościanie. Spółka poinformowała, że stacja kolejowa w Kościanie jest objęta modernizacją linii kolejowej nr 271 E-59 Poznań Główny– Wrocław Główny realizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i tym samym ewentualne przystąpienie do prac związanych z utwardzeniem nawierzchni terenu znajdującego się w sąsiedztwie dworca możliwe będzie po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Jednocześnie PKP S.A .podjęła działania dotyczące wydzielenia placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca z terenu nieruchomości oznaczonej jako 1963/6 obręb Kościan, co docelowo pozwoli na przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy.

Ponadto z przekazanych przez PKP S.A. informacji wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, na terenie nieruchomości, oznaczonej jako 1963/4 obręb Kościan, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prac związanych z modernizacją linii kolejowych realizuje obecnie budowę ogólnodostępnego parkingu, z przeznaczeniem zwłaszcza dla osób podróżnych i korzystających z dworca”.

Podpisaną interpelację można znaleźć również pod linkiem:
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5465