Nazwa dla nowego osiedla w Kościanie

Osiedla składające się z budynków w zabudowie wielorodzinnej powstają jak grzyby po deszczu w Kościanie. Na ostatniej sesji radni przegłosowali nazwę "Osiedle Sportowe" dla kolejnej powstającej inwestycji.

Nazwę Osiedla Sportowego będą nosić kolejne bloki powstające przy ul. Nacławskiej. Tym razem jednak lokalizacja jest nieco inna niż wcześniej powstałych bloków oraz domków jednorodzinnych, bo bliżej samego Nacławia, na terenie bezpośrednio przylegającym do parkingu przy basenie.

– Lokalny inwestor zgłosił się z wnioskiem o nadanie nazwy osiedla na nowo zakupionych przez niego działkach, zakupionych od PKP. Dzięki nadanej nazwie osiedla łatwiej będzie mu sprzedawać mieszkania wyjaśniał podczas sesji wiceburmistrz Przemysław Korbik.

Inwestorem jest firma PP-Technology Paweł Padykuła. Na czterech działkach ma powstać docelowo 6 budynków trzykondygnacyjnych, w których znajdzie się ponad 60 mieszkań. Jeden blok już wybudowano.

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż proponowana nazwa osiedla nawiązuje bezpośrednio do terenów rekreacyjno-sportowych położonych w niedalekiej odległości. W toku postępowania Gmina Miejska Kościan uzyskała zgodę użytkownika wieczystego, którym są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na nadanie nazwy projektowanym drogom wewnętrznym na trzech działkach. Koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic z nową nazwą osiedla poniesie miasto.