Nauczyciele z „Ratajczaka” wyjadą na praktyki

Trwają ferie, ale przed ich rozpoczęciem grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie brała udział w kursie z języka angielskiego przygotowującym ich do wyjazdu do Palermo oraz Malagi.

Projekt jest realizowany od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna. W jego ramach 16. nauczycieli ZSP w Kościanie wyjedzie na zagraniczne szkolenia specjalistyczne w języku angielskim.

I tak, pięcioro nauczycieli wyjedzie do hiszpańskiej Malagi, cztery nauczycielki będą uczestniczyły w szkoleniach w Bristolu w Anglii, czworo nauczycieli będzie się szkolić w Rzymie, trzy nauczycielki wyjadą do Palermo na Sycylii. Będą to nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, historii, geografii, matematyki, przedmiotów zawodowych geodezyjnych oraz ekonomicznych i z zakresu fryzjerstwa. Koordynatorkami projektu są Małgorzata Jaśniak i Irmina Jaźwińska. Wyjazdy nastąpią podczas letnich wakacji.

Nauczyciele wyjeżdżający na szkolenia do Palermo i do Malagi zakończyli  zajęcia z języka angielskiego. W czasie 30-godzinnego kursu przypominali sobie słownictwo i gramatykę. Tematyka zajęć obejmowała głównie ćwiczenia rozwijające umiejętności praktycznego użycia języka w sytuacjach dnia codziennego (speaking skills). Nauczyciele pracowali w parach i grupach, często także indywidualnie. Zajęcia prowadziła Katarzyna Hejnar-Glumińska.