Jak nauczyć się języka?

Na temat skutecznych metod nauki języków obcych rozmawiamy z Marzeną Kleiną prowadzącą wraz z mężem szkołę językową Kleinaedukator z siedzibą w Kościanie i w Śmiglu.

marzena_kleina– Jakiego rodzaju zajęcia najbardziej sprawdzają się w Państwa szkole?
Są to zdecydowanie zajęcia indywidualne, ewentualnie w małych, maksymalnie trzyosobowych grupach. Kiedy nauczyciel pracuje z jedną osobą, nie tylko może jej poświęcić więcej czasu, ale też znika bariera, która często pojawia się w grupie. Zarówno dzieci, jak i dorośli często boją się bowiem odpowiadać na pytania prowadzącego lekcję w obawie przed popełnieniem błędu i kompromitacją przed innymi uczniami. Natomiast w przypadku układu nauczyciel-uczeń, nie ma już strachu przed popełnieniem błędu. Ponadto nawiązują się dobre relacje, uczniowie obdarzają zaufaniem nauczyciela.

– Przez lata pojawiło się wiele podręczników i metod nauki języków obcych. Jakie z punktu własnego doświadczenia uważa Pani za najskuteczniejsze?
– Wielu naszych uczniów chwali sobie zajęcia z native speakerem. Z takich lekcji z reguły korzystają  osoby, które znają już podstawy języka, słownictwo i gramatykę, a ich celem jest nauczenie się sprawnej komunikacji. Z kolei dla osób, które nie mają nawet podstaw lub chcą się mocno podszkolić, przez lata była polecana metoda Callana. Jest ona skuteczna, ma jednak pewne słabości. Została bowiem stworzona na potrzeby wojska w celu szybkiego przyswojenia języka przez żołnierzy. W związku z tym oparta jest na wojskowym drylu, na zasadzie pytanie-odpowiedź. Dzięki licznym powtórkom uczeń zapamiętuje całe konstrukcje zdań i szybko zauważa u siebie postępy. Jednak do czasu, bo gdy nauczyciel zadaje mu pytanie na lekcji, on odpowie. Kiedy jednak ktoś sformułuje to samo pytanie w innych okolicznościach nieco inaczej lub wypowie je z innym akcentem, osoba uczona tą metodą zaczyna się już gubić. Dlatego bardziej od Callana preferujemy metodę bezpośrednią – Direct Method.

– Na czym ona polega?
– Głównym celem jest tu nauczenie umiejętności komunikacji w języku obcym poprzez minimalizowanie użycia mowy ojczystej w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. Wykorzystując tę metodę nasza szkoła bazuje na podręczniku Speakout, który z kolei opiera się na materiałach źródłowych BBC Worldwide oraz BBC Learning English. Każda lekcja skupia się wokół wybranego tematu. Uczeń na jej początku ogląda kilka obrazków, które musi opisać tak, jak najlepiej potrafi. Następnie otrzymuje czytankę, która wprowadza nowe słownictwo i konstrukcje gramatyczne. Poznane słowa utrwala poprzez konwersację. Uzupełnieniem do całości są materiały wideo bazujące na autentycznych sytuacjach, dzięki czemu pewne kwestie można utrwalić poprzez obraz. Zaleta tej metody jest też taka, że podczas 60-minutowej lekcji uczeń jest maksymalnie skoncentrowany i nie ucieka nigdzie myślami. Nie da się ukryć, że wielu naszych dorosłych klientów mimo, iż materiały z lekcji otrzymuje do domu, nie ma najczęściej czasu, by do nich zajrzeć. Dlatego chcemy, by uczniowie jak najlepiej wykorzystywali lekcję i mieli rzeczywiste poczucie, że zrobili coś dla siebie.