Natrafiono na dwie krypty w kościańskiej farze

11 maja przeprowadzono badania georadarowe na posadzce w kościele farnym w Kościanie, a także na zewnątrz świątyni. Przy okazji odkryto dwie krypty.

Badania miały przede wszystkim na celu sprawdzenie przyczyn spękań i zapadlin posadzki kamiennej. Są one kontynuacją badań odwiertów przeprowadzonych w 2018 roku.

Przeprowadzenie badań zlecono firmie georadar 24 z Koszalina. Wsparli je członkowie Stowarzyszenia Historycznego Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz archeolog Daniel Franek.

Wykonane odwierty i badania zagęszczenia gruntu pod ceglaną posadzką pokazały, że grunt nasypowy jest w niektórych miejscach słabo zagęszczony. Ponadto badania wskazały na istnienie dwóch krypt. Dostęp do jednej z nich jest niestety niemożliwy. Z kolei druga krypta o wymiarach około 2,5 m x 3,0 m jest w dobrym stanie wizualnym. W krypcie znajduje się jedna trumna, ale w złym stanie zachowania. Na ostateczne wyniki badań trzeba poczekać, ponieważ muszą one zostać jeszcze dokładnie zinterpretowane i opracowane – informuje Sebastian Bartkowiak, inicjator badań i autor strony Kościan – Dawniej i Dziś.

Kościół farny w Kościanie jest najstarszą zachowaną budowlą w mieście. Jego budowa jako kościoła jednonawowego rozpoczęła się w 1333 roku. W późniejszym czasie nastąpiła rozbudowa o kolejną nawę trzyprzęsłową. Badacze są przekonani, że kościół może skrywać jeszcze wiele tajemnic z minionych wieków.

Fot. Kościan – Dawniej i Dziś