Narodowy Spis Powszechny. Kary za odmowę informacji

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy, a kto nie przekaże danych do GUS w terminie lub poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, poniesie karę grzywny, a nawet więzienia.

Spis powszechny potrwa do 30 września br. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis internetowy. By go dokonać, należy wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego spis.gov.pl zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdziemy również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza i zawartych w nim pytań.

Istnieje kilka sposobów zalogowania się do formularza:
– poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Login.gov.pl: profil zaufany, bankowość elektroniczna);
– przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki;
– specjalnie nadanego hasła w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem tel. 22 279 99 99.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Będą jednak działać rachmistrzowie, ale wyłącznie telefonicznie, a nie bezpośrednio w domach. Rachmistrzowie pracę rozpoczną od 4 maja, a o szczegółach związanych ze sposobem ich działania GUS ma informować na bieżąco.

Pamiętajmy, że spis jest obowiązkowy. Oznacza to, że niewywiązanie się ze zobowiązania obywatelskiego może nieść za sobą dotkliwe konsekwencje. Za niespisanie się grozi bowiem grzywna do 5 tys. zł. Z kolei za przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym nałożona może zostać kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kłamstwo popełnione w spisie powszechnym uznawane jest więc jako przestępstwo.

GUS zapewnia, że wszystkie dane przetwarzane przez statystykę publiczną są bezpieczne i podlegają specjalnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej. Podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego jest przestępstwem, zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego. Każde takie zdarzenie będzie zgłaszane na policję i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.