Największa inwestycja w mieście

Tak o planowanej przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków mówią władze Kościana. Koszt inwestycji oszacowano na  65 mln zł, a jej zakończenie przewidziane jest do końca 2019 r.

wodociagi
Niedawno w oczyszczalni ścieków pojawiła się nowa prasa do odwadniania osadów.

26 października została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, które stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Środki w wysokości prawie 32 mln zł zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. – Jest to najwyższa kwota dofinansowania ze wszystkich wielkopolskich zakładów i gmin, jakie otrzymały dotację na realizację związaną z wodociągami. Kolejny wnioskodawca otrzymał kwotę połowę niższą – podkreśla burmistrz Michał Jurga. Z kolei wiceburmistrz Maciej Kasprzak dodaje: – To największa inwestycja w historii tego samorządu, ja nie przypominam sobie wyższych kwot.

Burmistrz i jego zastępca zwracają uwagę, że dofinansowanie jest efektem kilkuletnich prac nad dokumentacją, które zostały w całości opracowane przez spółkę Kościańskie Wodociągi. Prace nad projektem rozpoczęły się jeszcze kiedy Wodociągi były zakładem budżetowym. – By wystartować w konkursie należało mieć gotowy projekt techniczny wraz z pozwoleniami na budowę. Projekt musiał być rzetelnie przygotowany – mówi Dariusz Wójcik, prezes Kościańskich Wodociągów Sp. z o.o.

Dzięki dotacji kompleksową przebudowę przejdzie oczyszczalnia ścieków miejskich, która znajduje się w Kiełczewie. Elementem realizacji projektu będzie również system zarządzania siecią wodociągową umożliwiający szybką lokalizację awarii.

Spółka Wodociągi Kościańskie systematycznie prowadzi prace modernizacyjne. Do połowy przyszłego roku zostanie ukończona warta ponad 3,3 mln zł budowa nowego budynku odwadniania osadów. Pozyskane unijne dofinansowanie obejmuje również tę inwestycję, dzięki czemu spółka otrzyma za nią refundację w wysokości 1,9 mln zł.

Wymienione inwestycje wpisują się w Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Wodociągi Kościańskie na lata 2017-2019. Uchwałę tej treści przegłosowali radni podczas ostatniej sesji w dniu 24 listopada. Nie obyło się jednak bez pewnych wątpliwości. Radni Jarosław Stachowiak i Łukasz Naglik obawiali się, czy planowane inwestycje nie pociągną za sobą znacznych podwyżek dla mieszkańców za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. – Nie zakładamy jakiejś drastycznej zmiany cen. Co roku taryfy drożeją, ale robimy to w równym tempie, bez dużych skoków – uspokajał wiceburmistrz Kasprzak. Jednocześnie przekonywał, że inwestycje są konieczne, by nie doprowadzić do problemów braku wody w mieście.