Nagrody wójta dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Kościan spotkał się wczoraj z dyrektorami i nauczycielami szkół gminnych. Była to także okazja do wręczenia nagród pedagogom.

Podczas spotkania wójta Andrzeja Przybyły i jego zastępcy Mirosława Dudy z nauczycielami, wójt podziękował za trud codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Złożył także życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w misji zawodowej.

Ponadto wójt wręczył nagrody dyrektorom i wyróżniającym się nauczycielom gratulując osiągnięć i życząc dalszych sukcesów zawodowych. Nagrody otrzymali:

z Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach: Żaneta Igłowicz-Nieć – dyrektor szkoły i Ewa Markowiak – nauczycielka informatyki i przyrody,

– z zespołu Szkół w Bonikowie: Beata Kubacka – dyrektor szkoły i Joanna Kościańska-Wesołek – nauczycielka języka polskiego,

– z Zespołu Szkół w Racocie: Paweł Kaczmarek – dyrektor szkoły i Dorota Gronczewska – nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i pedagog ze szkoły filialnej w Turwi,

– z Zespołu Szkół w Starym Luboszu – Piotr Kaczmarek – dyrektor szkoły i Katarzyna Adamska – nauczycielka wychowania przedszkolnego.