Nagrody od powiatu dla nauczycielek

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pedagogom pracującym w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatu kościańskiego przyznano nagrody okolicznościowe.

Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyło się w tym roku tradycyjne spotkanie z pedagogami w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 Wyróżnienia i gratulacje Starosty Kościańskiego w tym roku otrzymały:
– Jadwiga Koźlik-Smoczyk – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie,
– Irmina Jaźwińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa i stylizacji w Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie,
– Eliza Kozłowska – nauczyciel prowadzący zajęcia z przysposobienia do pracy oraz zajęcia rewalidacyjne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie,
– Justyna Górniak-Zielonka – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,
– Magdalena Dyszkiewicz – dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie,
– Małgorzata Durek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie,
– Arleta Adamczak-Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,
– Grażyna Majchrzycka – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kościanie.