Nagrody „Kościan Dziękuje”

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej zainaugurowała XXXIII Dni Kościana. Jednym z jej punktów jest zawsze nagroda „Kościan Dziękuje”, których tym razem przyznano aż sześć.

A otrzymali je:
– prof. dr hab. Stefan Jurga w dowód uznania za wybitny wkład pracy w utworzenie i działalność Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie oraz promowanie miasta Kościana w kraju i za granicą;
– Jan Pawicki za wybitną, społeczną działalność na rzecz popularyzacji historii miasta Kościana;
– Piotr Lehmann za długoletni wkład pracy w rozwój kościańskiego szpitalnictwa;
– Józef Abraszkiewicz za długoletnią działalność na niwie sportowej miasta Kościana;
– Bank Spółdzielczy w Kościanie za 150 lat w służbie idei pracy organicznej oraz znaczące wspieranie kościańskich inicjatyw społecznych;
– Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego w Kościanie za pielęgnowanie skautowych wartości i kontynuację kościańskich tradycji harcerskich.
Wręczono także inne nagrody i wyróżnienia.

Galeria zdjęć: facebook.com/gazeta koscianiak