Myślisz o karierze w wojsku? WKU Leszno prowadzi nabór

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej we wrześniu 2019 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe, po którym zostać można szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy, a następnie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby.

WKU Leszno - służba przygotowawcza
Uposażenie zasadnicze żołnierza służby przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu oficerów sięga 2190 zł brutto.

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla ochotników, którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby wojskowej, w tym osób przeniesionych do rezerwy.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera (wymagane wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne) – do sześciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na podoficera (ukończona co najmniej szkoła średnia) – do pięciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na szeregowego (ukończone gimnazjum) – do czterech miesięcy.

Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego.

Osoba odbywająca służbę przygotowawczą przez cały okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Uposażenie zasadnicze żołnierza służby przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu oficerów sięga 2190 zł brutto. W przypadku osób szkolących się na podoficerów i szeregowych wynagrodzenie brutto wynosi odpowiednio 1460 i 1095 zł.

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu mogą składać wnioski bezpośrednio w WKU w Lesznie na ul. Zamenhofa 32. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów (w tym wyników w nauce) oraz rozmowę kwalifikacyjną, a następnie badanie przez Wojskową Komisję Lekarską i w wojskowej pracowni psychologicznej.