Most na Strzeleckiej ma być gotowy w tym roku

Starosta Henryk Bartoszewski jest ostrożny w podawaniu terminu rozpoczęcia remontu mostu na ul. Strzeleckiej w Kościanie. Deklaruje natomiast zakończenie inwestycji w tym roku, chyba że wydarzy się coś nieprzewidzianego.

Przypomnijmy, że umowę z wykonawcą, czyli spółką Strabag powiat, który jest zleceniodawcą tej inwestycji zawarł w połowie lipca. W tej chwili firma jest na etapie uzgadniania nowej organizacji ruchu.

Zgodnie z ustaleniami, ruch na moście nie zostanie zamknięty całkowicie, przynajmniej w początkowym jego etapie, a będzie poprowadzony jedną połówką jezdni. –Tak będzie  na etapie wzmacniania konstrukcji mostu. Kiedy przyjdzie do kładzenia nowej nawierzchni drogi, będzie to już wymagało całkowitego zamknięcia drogi, by zachować jej jednolitość – tłumaczy starosta Henryk Bartoszewski i dodaje, że inwestycja powinna zostać przeprowadzona w tym roku.

– Realizacja zależy od tego,  kiedy firma wejdzie, jakie będą problemy, które mogą pojawić się w trakcie renowacji, wzmacniania i przebudowy. Tego nie da się dokładnie określić, nawet po dokładnych oględzinach. Na szczęście wiemy, że wykonawca jest solidny, a ma już za sobą kilka naszych inwestycji. Dzięki temu zna kościańskie uwarunkowania glebowe czy wilgotnościowe. Możemy więc być spokojnipodkreśla starosta.

Jednocześnie starosta ubolewa nad wysokimi kosztami inwestycji, która wyniesie 1,6 mln zł. – Kiedyś za taką kwotę wyremontowalibyśmy trzy mosty. Ale co zrobić, most wymagał już remontu. Szczególnie teraz, kiedy przenosił główny ruch w wyniku zamknięcia Rynku – mówi Bartoszewski.

Po wyremontowaniu mostu przebiegająca przez niego droga, która w tej chwili należy do powiatu, zostanie przejęta przez miasto. A planowana inwestycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej i położenie nawierzchni bitumicznej, naprawę elementów nośnych mostu oraz podpór i wymianę izolacji oraz montaż ozdobnych balustrad stalowych. Szerokość jezdni wyniesie 5,50 m, szerokość chodników 1,80 m i 1,85 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.