Most na Strzeleckiej dziś zostanie otwarty dla ruchu

Po przeprowadzonym gruntownym remoncie most na ul. Strzeleckiej w Kościanie zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego i pieszego w środę, 14 grudnia. Zostaną jeszcze jedynie drobne prace do wykończenia.

Przypomnijmy, że remont mostu, którym koordynuje Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął się pod koniec sierpnia. Obiekt wyłączono natomiast z ruchu w pierwszej połowie października. Było to związane z położeniem masy bitumicznej na jezdni.

Pogoda raczej nie pokrzyżowała planów wykonawcy i nastąpiło jedynie nieznaczne przesunięcie zakończenia inwestycji, która planowana była na koniec listopada. – W tej chwili inwestycja jest już prawie sfinalizowana. Brakuje jeszcze wykończenia balustrad, ale te prace będą mogły być kontynuowane już po udostępnieniu obiektu dla ruchu. Nie kolidują one bowiem z nim w żaden sposób – informuje Dariusz Korzeniowski, dyrektor ZDP w Kościanie.

Cała inwestycja zakładała m.in. rozbiórkę kostki betonowej, a następnie położenie nowej nawierzchni bitumicznej, demontaż balustrad i montaż nowych, a także naprawę elementów nośnych mostu, naprawę podpór i wymianę jego izolacji.

Koszt remontu wyniósł 1,6 mln zł, z czego 424 tys. zł pochodzą z subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu kościańskiego przy wsparciu samorządu Kościana.