Montują panele fotowoltaiczne w gminie Kościan

Na dachach około 90 domów lub pomieszczeń gospodarczych gminy Kościan zostały już zainstalowane panele fotowoltaiczne. To około jedna czwarta gospodarstw domowych, które przystąpiły do projektu na instalację odnawialnych źródeł energii.

Fotowoltaika Kościan

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji – firma Hymon Energy Sp. z o.o. z Tarnowa w Małopolsce. W efekcie końcowym rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu uległ koszt montażu instalacji fotowoltaicznych. Ponadto gmina wydłużyła termin zapłaty drugiej raty dla mieszkańców do 10 września (pierwotnie miał to być 31 sierpnia).

– Mieszkańcy biorący udział w projekcie otrzymają aneksy do zawartych umów, w których znajdzie się informacja o nowym terminie drugiej raty, a także o jej wysokości. W związku ze zmniejszeniem kosztów montażu, druga rata będzie niższamówi Mirosław Duda, zastępca wójta gminy Kościan.

Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że docelowe uruchomienie instalacji fotowoltaicznej będzie mogło nastąpić dopiero po zgłoszeniu do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego i wymianie licznika energii na dwukierunkowy przez zakład energetyczny. Do tego czasu instalacja pozostanie wyłączona z użytkowania.

W najbliższym czasie ma zostać wyłoniony wykonawca instalacji solarnych, które mają być zainstalowane w 40 gospodarstwach domowych. Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych ma nastąpić do końca września, a całość projektu (w tym solarów) powinna być sfinalizowana do początku listopada.

Tymczasem w mieście ku końcowi zmierza procedura wyłonienia wykonawcy na montaż instalacji. Od momentu podpisania umowy, co powinno nastąpić w pierwszej połowie września, będzie mieć on 15 tygodni na realizację projektu. Prawdopodobnie więc zakończenie całej inwestycji nastąpi już w przyszłym roku.