„Mój zawód – moja przyszłość” – konferencja

26 listopada w Kościanie miała miejsce konferencja naukowa skierowana do uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia pracy.

„Mój zawód – moja przyszłość. Realne kompetencje – skuteczna decyzja – dobra praca” – taki tytuł nosiło wydarzenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Miejscem konferencji był Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

W wydarzeniu poza uczniami ze szkół branżowych z Kościana i Nietążkowa wzięli udział dyrektorzy placówek oświatowych, placówek zajmujących się doradztwem zawodowym oraz przedstawiciele samorządu powiatu kościańskiego.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej prelegenci ze szkół wyższych przedstawili prezentacje związane z kształceniem pod kątem planowanej kariery zawodowej. Z kolei w drugiej części repreznetanci firm powiatu kościańskiego nakreślili perspektywy współpracy ze szkołami. Dokonano także wręczenia nagród dla laureatów konkursu skierowanego do młodzieży dotyczącego biznesplanu na startup. Uzupełnieniem dla poszczególnych wystąpień były stoiska lokalnych firm, na których można było dowiedzieć się więcej o ich specyfice oraz pracy w nich. Swoje stoisko miała również Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Konferencja miała przede wszystkim pokazać zalety kształcenia łączącego w sobie naukę teorii z praktykami w firmach. Taka droga pozwala młodym osobom w sposób naturalny wejść na rynek pracy zdobywając od razu cenne doświadczenie. Z kolei część poświęcona startupom wraz z krótkim wykładem im poświęconym zachęcała młodzież do wdrażania w życie własnych pomysłów związanych z biznesem.

Wśród prelegentów pojawił się dr Mirosław Radoła z UAM w Poznaniu, dr inż. Marek Goliński z Politechniki Poznańskiej oraz przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, którzy zaprezentowali studia dualne na uczelni, które łączą zajęcia akademickie z praktyką zawodową. Prezentacji firm dokonali reprezentanci firm Wegoma ze Śmigla oraz Instal Filter z Kościana. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele przedsiębiorstw, które wsparły konkurs na startup, czyli CDRL S.A., Nenufar Club Stachowiak Sp. j., INSTAL-FILTER SA, DORADO POLAND Sp. z o.o. Sp. k., Bank Spółdzielczy w Kościanie i Centrum Szkoleniowe EDURAD. Współorganizatorami konkursu byli również Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.