Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Od początku tego roku PIT, CIT i VAT zapłacimy wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego. Swój numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od tego roku każdy podatnik ma swój jeden, stały i indywidualny rachunek do płacenia podatków.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób można wygenerować na stronie podatki.gov.pl. Zrobimy to w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Otrzymamy go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego i jest bezpłatny.

Wystarczy, że przy sprawdzaniu numeru podamy swój PESEL (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także w przypadku braku rejestracji podatnika VAT) lub NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, bycia podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i /lub zdrowotne). Nie należy przy tym korzystać z żadnych innych stron internetowych lub  numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT przestały być aktywne z dniem 1 stycznia 2020 r.