Mieszkańcy gminy zapłacą wyższe podatki

Rada Gminy Kościan na wczorajszym posiedzeniu uchwaliła nowe wysokości stawek podatków od nieruchomości. Zaczną one obowiązywać od nowego roku.

Wyższe podatki w gminie Kościan

Konieczność wprowadzenia wyższych stawek uzasadniał wójt Andrzej Przybyła. – Prawie po 3 latach zamrożenia stawek podatku od nieruchomości w naszej gminie, z uwagi na zewnętrzne uwarunkowania wzrostu cen, szczególnie cen energii, muszę w tym roku przedstawić Wysokiej Radzie propozycję zwiększenia tych stawek zakomunikował wójt.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów określa górne dopuszczalne granice poszczególnych stawek, a ich aktualizacja została przedstawiona w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 r.  Po weryfikacji tych stawek w gminie Kościan padła propozycja m.in. zwiększenia stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 80 gr od 1 m kw. powierzchni do 84 gr  za 1 m kw. Z kolei maksymalna stawka określona przez Ministra Finansów w tym zakresie wynosi 1,03 zł.

Wyższe podatki dotyczyć będą również budynków. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne położone na terenie gminy Kościan, ich właściciele zapłacą od nowego roku 0,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, czyli o 0,4 zł więcej niż obecnie. Maksymalna stawka wynosi tutaj natomiast 0,89 zł. Znacznie więcej zapłacą z kolei właściciele budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dopuszczalna stawka maksymalna wynosi 25,74 zł, a propozycja gminy to 70 proc. tej stawki, czyli 18,03 zł (obecnie 17 zł).  – 1 mln 350 tys. zł zostawiamy łącznie w rękach osób prowadzących działalność gospodarczą, przy założeniu że ta stawka zostałaby określona na poziomie maksymalnym podkreślił Andrzej Przybyła.

Radni nie mieli żadnych pytań i uwag do nowej propozycji stawek i przegłosowali uchwałę jednomyślnie.