Miasto zawiesza działalność obiektów sportowych i szkół

Od czwartku 12 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w całym kraju. Ponadto miasto zamyka wszystkie obiekty sportowe.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Kościanie, podobnie jak w całym kraju, zawieszone będą na okres dwóch tygodni od czwartku 12 marca do  środy 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. Przez te dwa dni w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńcze, w celu umożliwienia opieki nad dziećmi. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają całkowicie zawieszone, a uczniowie nie będą mogli przychodzić do przedszkola, szkoły czy placówki oświatowej. Placówki oświatowe poinformują uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Powyższa informacja dotyczy także Punktu Opieki Dziennej „Kościańskie Stacyjkowo”.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Ponadto od czwartku 12.03.2020 do odwołania nieczynne będą obiekty sportowe w Kościanie, tj. basen wieża ciśnień, stadion miejski, hala sportowa Łazienki oraz orliki.

Sytuacja monitorowana jest na bieżąco, aby podejmować kolejne decyzje. Należy śledzić komunikaty.