Miasto podsumowuje tegoroczną rekrutację do przedszkoli

669 dzieci będzie uczęszczać w rozpoczynającym się roku szkolnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez samorząd miejski Kościana. Od tego roku rodzice mają również możliwość zapisu dzieci do publicznych dwóch przedszkoli niesamorządowych.

Większość dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli samorządowych w Kościanie mieszka w mieście. Jedynie 44 dzieci na 566 zapisanych do przedszkoli pochodzi spoza Kościana. W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach 14 dzieci na 103 pochodzi spoza Kościana. Te dane liczbowe pochodzą z 5 sierpnia.


W roku szkolnym 2022/23 gmina miejska Kościan musi również zapewnić miejsca dla 37 przedszkolaków uczęszczających dotychczas do likwidowanych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4. Te dzieci w pierwszej kolejności miały zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2. Po spotkaniach z rodzicami udało się dojść do porozumienia i również z każdego wolnego miejsca, które pojawiło się w innej jednostce, rodzice mogli wybrać najwygodniejsze dla siebiewyjaśniała podczas sesji Rady Miejskiej Irena Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Rodzice 37 dzieci zdecydowali się na następujące rozwiązania: 17 wybrało oddziały w SP nr 2, 12 rodziców – nowy oddział w Samorządowym Przedszkolu nr 2, czterech – Samorządowe Przedszkole nr 1, trzech –  Samorządowe Przedszkole nr 3, a jedna z rodzin zdecydowała się na nowe przedszkole Łamigłówka przy ul. Nacławskiej.

Naczelnik Wydziału Edukacji zapewniła ponadto, że rekrutacja do nowych przedszkoli publicznych, które nie są samorządowe powiodła się i wszystkie miejsca zostały w nich zapełnione. To przedszkole Łamigłówka przy ul. Nacławskiej oraz Kryjówka przy ul. Czempińskiej. –  Na bieżąco monitorujemy, pomagamy i wskazujemy wolne miejsca w przedszkolach zapewnia Irena Tomczak.

Nowe przedszkola przy ul. Nacławskiej oraz Czempińskiej są gotowe na przyjęcie dzieci, choć trwają jeszcze ostatnie prace adaptacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego (fot. Milena Waldowska).