Miasto ogłosiło przetarg na dokończenie przebudowy Rynku

Po sporządzonej inwentaryzacji i przygotowaniach, gmin miejska Kościan w końcu ogłosiła przetarg na dokończenie prac związanych z rewitalizacją Rynku i ul. Wrocławskiej. Termin na składanie ofert wyznaczono do 26 stycznia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie. Przetarg jest całościowy, co oznacza, że zleceniodawca nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wartość zamówienia oszacowano na ponad 2,3 mln zł.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dokończenie nawierzchni drogowej z kostki i płyt granitowych, wykonanie obudowy granitowej schodów, pochylni do ratusza z balustradami i poręczami, obudowę granitowo-drewnianą fontanny wraz z montażem dysz, budowę oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją budynku ratusza, budowę montaż monitoringu, małej architektury oraz wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

Okres realizacji zamówienia wynosi 126 dni. Oznacza to zatem, że jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty w pierwszym terminie i nie pojawią się po drodze jakieś problemy z formalnościami, nowy wykonawca przystąpi do prac w okolicach marca. Całość wykona natomiast do lipca, o ile po drodze nie pojawią się różne przeszkody.