Matura z języka angielskiego w „Ratajczaku”

Podobnie jak w całym kraju, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie tegoroczni maturzyści przystąpili w środę, 10 czerwca do egzaminu z języka angielskiego.

Zdecydowana większość spośród kilkudziesięciu osób podchodzących do matury w tej szkole, spośród języków obcych wybrała angielski na poziomie podstawowym. Tylko jeden uczeń 26 czerwca przystąpi do egzaminu z języka rosyjskiego.

Podobnie jak w przypadku innych egzaminów, uczniów obowiązywał reżim sanitarny. W podziale na dwie grupy do budynku szkoły część z nich wchodziła wejściem głównym, a część bocznym. Jak widać jednak na zdjęciach, mimo obostrzeń oraz czekającego ich egzaminu, byli w doskonałych nastrojach. Zatem z pewnością poszło im dobrze podczas egzaminu.

Fot. Michał Liwerski