Małgorzata Durek dyrektorem ZSP na kolejny okres

Zarząd Powiatu Kościańskiego powierzył na okres kolejnych pięciu lat stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie dotychczasowej dyrektor, Małgorzacie Durek.

 Spotkanie, na którym starosta Henryk Bartoszewski wręczył dyrektorowi szkoły dokument potwierdzający decyzję zarządu odbyło się w piątek, 9 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

 – Cieszę się, że mamy doświadczonego, bardzo dobrego i sprawdzonego dyrektora  – mówił gratulując wyboru starosta. – Przede wszystkim cieszę się, że mimo tak trudnych warunków, związanych m.in. z tegorocznym, stanowiącym wyzwanie, naborem zdecydowała się Pani aplikować o to stanowisko i zdecydowała się Pani na kontynuację dotychczasowej, dobrej pracy. Życzę Pani szacunku współpracowników i uczniów oraz wytrwałości na kolejnych 5 lat pracy.

 Do życzeń i gratulacji przyłączyli się, obecni na spotkaniu Zbigniew Franek, wicestarosta kościański i Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.

 Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kościańskiego Małgorzata Durek będzie dyrektorem szkoły do 31 sierpnia 2024 roku. Obecna dyrektor szkoły im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie pełni tę funkcję od 1 września 2009 r. Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 r. na stanowisku nauczyciela. Jest  nauczycielem dyplomowanym, nim rozpoczęła pracę w Kościanie pracowała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie oraz studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości i nauczania przedsiębiorczości.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie