Łóżka covidowe w kościańskim szpitalu

Od środy 21 października w szpitalu powiatowym w Kościanie dostępnych jest 16 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Łóżka covidowe w kościańskim szpitalu

Łóżka wydzielono na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego podlegającej natychmiastowemu wykonaniu. Decyzję wydano 15 października zobowiązując szpital do wydzielenia łóżek od dnia 21 października.

Zobowiązana do realizacji decyzji, dyrekcja szpitala w porozumieniu z władzami powiatu kościańskiego dostosowała jeden z oddziałów do wytycznych wojewody. Wśród wydzielonych 16 łóżek jedno jest przeznaczone do intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Koszty przygotowania placówki do leczenia pacjentów z koronawirusem są finansowane z budżetu szpitala.