List intencyjny dotyczący obwodnicy Czempinia [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 17 października w czempińskiej Tlenowni wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak i burmistrz Czempinia Konrad Malicki podpisali list intencyjny dotyczący planowanej budowy obwodnicy Czempinia. To pierwszy krok początkujący ważną inwestycję.

Obwodnica Czempinia. Podpisanie listu intencyjnego

Na spotkaniu poza szefami samorządu województwa wielkopolskiego oraz gminy Czempiń obecny był również dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński oraz czempińscy radni.

Przed podpisaniem listu o zasadności inwestycji mówił burmistrz Konrad Malicki. W swej prezentacji zwrócił uwagę na problem natężonego ruchu samochodowego w centrum Czempinia. Przebiegająca przez miasto droga wojewódzka nr 310, tranzyt z Kościana do Mosiny oraz przejazd kolejowy przebiegający przez główną linię kolejową Wrocław-Poznań powodują, że przez miasto dziennie przewija się kilka tysięcy samochodów.

– Ruch kumuluje się w dolinie Czempinia, co mocno wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców. Trzeba mieć świadomość tego, że większość pojazdów, która przejeżdża przez miasto, to jest ruch tranzytowy. Obserwujemy wypracowanie nowych zachowań przez kierowców z okolic czempinia, w tym z powiatu śremskiego, którzy coraz częściej wybierają przejazd przez miasto jako sprawniejszy. Często widzimy śremskie tablice rejestracyjne. Otwarcie drogi S5 spowodowało jeszcze większą intensyfikację tego ruchu, szczególnie w godzinach szczytupodkreślał burmistrz Konrad Malicki.

Marszałek zwrócił z kolei uwagę, że zarząd województwa oczywiście od dawna dostrzegał problem komunikacyjny Czempinia, ale w skali całego województwa takich problemów jest mnóstwo, natomiast możliwości finansowe ograniczone. Teraz jednak przyszedł czas w końcu na Czempiń, szczególnie w świetle nowej perspektywy inwestycje funduszy unijnych. Wojciech Jankowiak zwrócił także uwagę, że budowa nowej drogi to jest kilkuletni proces.

– Samo przygotowywanie, uzyskiwanie zgód, pozwolenia na budowę itp. to jest okres około 3 lat. Potem realizacja, na którą trzeba liczyć kolejne trzy lata. List intencyjny ma służyć jednak temu, żeby zacząć prace przygotowawczo-projektowe tłumaczył marszałek Wojciech Jankowiak. Marszałek podkreślał także rolę współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu przy realizacji dużych projektów. – W Czempiniu wiele się dzieje w ostatnich latach i czempiń zasługuje na obwodnicę podsumował marszałek.

Z kolei dyrektor Paweł Katarzyński z WZDW omówił prace przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia budowy. W tej chwili w przetargu został już wyłoniony wykonawca na wykonanie koncepcji budowy obwodnicy. Jej koszt to 840 tys. zł. – Musimy mieć kilka wariantów tej drogi, szczególnie pod względem środowiskowym. Na razie nie można się przywiązywać do jednej koncepcjimówił Paweł Katarzyński.

Zwrócił także uwagę, że najważniejszy dokument w całym procesie to uzyskanie decyzji środowiskowej. To jednak proces żmudny i długotrwały, a czas na wydanie decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wynosi 590 dni, a zatem prawie dwa lata.

To jest najważniejszy dokument jaki jest potrzebny do dalszego kroku, czyli zlecenia projektu budowlanego. o jest nawet ważniejsze niż pozwolenie na budowę, bo tutaj dłużej ta procedura wydawania decyzji trwa uczulał dyrektor Katarzyński.

Po szczegółowych wyjaśnieniach marszałek i burmistrz przystąpili do podpisania dokumentu.

Fot. Milena Waldowska, mapka – WZDW