Kurza Góra ciągle bez sołtysa

Od czasu śmierci piastującego urząd sołtysa w Kurzej Górze Alfreda Kołodzieja w lutym br. wieś cały czas nie ma następcy. Powodem jest brak kandydata i trwająca epidemia.

Kurza Góra

Zebranie sołeckie w sprawie wyboru nowego sołtysa przeprowadzono 30 lipca bieżącego roku. Dopiero termin wakacyjny był możliwy na jego zorganizowanie z powodu trwającej epidemii. Zebranie nie przyniosło jednak żadnego rozstrzygnięcia, ponieważ żadna osoba z proponowanych przez mieszkańców nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Po ustaleniach z obecnym na zebraniu wójtem Andrzejem Przybyłą, mieszkańcy mieli zastanowić się ponownie we własnym gronie nad kandydatem. Nie nastąpiło to jednak do końca wakacji, a w tej chwili zorganizowanie dużego zebrania, podczas którego odbyłyby się wybory „szefa” wsi, ponownie jest niemożliwe z powodu zaostrzonych obostrzeń.

Wybory na pewno zostaną przeprowadzone w sprzyjającym terminiezapewnia Mirosław Duda, zastępca wójta gminy Kościan.Do czasu wyboru nowego sołtysa, tę funkcję pełni radny gminy Kościan i mieszkaniec Kurzej Góry, pan Marcin Kowalski przy pomocy Rady Sołeckiej. To do niego lub bezpośrednio do wójta gminy Kościan powinni zwracać się mieszkańcy w razie różnych problemów.