Kurator pozytywnie o likwidacji szkoły

Wielkopolski Kurator Oświaty wydał dwie pozytywne opinie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełczewie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach.

W postanowieniach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty napisano:
„Likwidacja Szkoły Podstawowej w Kiełczewie oraz utworzenie w jej miejsce dwóch szkół filialnych w Kiełczewie i Kokorzynie z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi usprawni organizację nauczania, wychowania i opieki wszystkich uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych”.

W ocenie Kuratora Oświaty podobnie korzystnie na proces nauczania wpłynie przekształcenie Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach, do której uczęszczać będą uczniowie klas IV-VIII z obwodu szkół w Kokorzynie i Kiełczewie, poza uczniami z Kurzej Góry, które włączone zostaną do obwodu Szkoły Podstawowej w Racocie.