Krok w kierunku obwodnicy

9 marca list intencyjny dotyczący woli współpracy przy pracach projektowych związanych z budową wschodniej obwodnicy Kościana podpisali szefowie samorządów miasta, gminy i powiatu kościańskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Na dokumencie swoje podpisy złożyli wicemarszałek Wojciech Jankowiak, starosta kościański Bernard Turski, wicestarosta Stefan Stachowiak, wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak oraz wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła. Jak podkreślił starosta Bernard Turski jest to pierwszy krok do realizacji już od lat lobbowanej inwestycji dotyczącej budowy tej bardzo ważnej z punktu widzenia utrzymania płynności ruchu w mieście drogi.

– Pan starosta powiedział o zapoczątkowaniu inwestycji, ale ja myślę, że to jest już kolejny krokpowiedział wicemarszałek Jankowiak. – Historia naszych kontaktów związanych z rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół Kościana sięga wielu lat. Muszę tutaj podkreślić, że aktywność panów starosty, burmistrza i wójta w tym zakresie zawsze była bardzo duża. A komunikację na drogach wojewódzkich trzeba skorelować z tym co się dzieje na głównym ciągu komunikacyjnym, jakim jest powstająca obecnie droga  S5.

Z kolei starosta Bernard Turski zwrócił uwagę na fakt, że w związku z budową drogi ekspresowej, cały ruch z południowej Wielkopolski, w tym w szczególności z powiatów kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego i krotoszyńskiego będzie odbywał się przebiegającą obecnie przez Kościan drogą wojewódzką nr 308. Utrzymanie tego stanu groziłoby spowodowaniem wielkich utrudnień komunikacyjnych w Kościanie. Dodajmy, że już w tej chwili przemieszczające się tiry ulicami Grodziską i Gostyńską przez sygnalizację świetlną oraz Czempińską i Północną przez tzw. krzywe rondo powodują duże zatory, szczególnie w godzinach szczytu.

Zgodnie z podpisanym dokumentem teraz nastąpi opracowanie projektu nowej drogi oraz szczegółowego kosztorysu. Głównym inwestorem projektu szacowanego na około 600-700 tys. zł będzie województwo wielkopolskie przy wsparciu finansowym miasta, powiatu i gminy, które przeznaczą na ten cel po 100 tys. zł.

Projektowana obwodnica będzie miała około 4 km długości i ma wychodzić z obecnej drogi krajowej nr 5 (przy stacji benzynowej), przez Pianowo, następnie nad torami przez wiadukt, dalej przetnie ulicę Chłapowskiego w Kościanie w kierunku Lubosza, a następnie poprowadzi przez las, by za Nadleśnictwem włączyć się w drogę wojewódzką nr 308. – Te cztery kilometry, o których dzisiaj mówimy, z wiaduktem i kilkoma rondami, które powstaną,  przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, rozładowania ruchu i otworzą nowe perspektywy inwestycyjne dla miasta i gminyzauważył wójt Andrzej Przybyła.

Projekt, wraz z decyzją środowiskową, powinien być gotowy za półtora roku. Wówczas będzie można przystąpić do budowy drogi, której koszt jest szacowany na 50 mln zł. Jej realizacją zajmie się samorząd województwa, a wicemarszałek Jankowiak nie ukrywa, że będą czynione starania do pozyskania środków unijnych na sfinansowanie przynajmniej części inwestycji.