Kościański szpital na plusie

Niższe kontrakty na świadczenia medyczne i rosnące koszty nie zachwiały finansami kościańskiego szpitala, który zakończył ubiegły rok z nadwyżką w wysokości 721 tys. zł (dane z końca listopada 2013 r.). Dzięki wsparciu samorządów placówka rozwija się i podejmuje dalsze inwestycje.

Rok 2014 będzie kolejnym, w którym kościański szpital otrzyma mniej pieniędzy na świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Już w ubiegłym roku wartość kontraktu była o ponad 700 tys. zł mniejsza niż w 2012 r. Aby zmieścić się w budżecie szpital będzie musiał m.in. ograniczyć liczbę planowych zabiegów chirurgicznych, która w stosunku do zeszłego roku zmniejszy się o 170.
Pomimo niższych kontraktów, sięgających obecnie poziomu sprzed pięciu lat i rosnących kosztów funkcjonowania, szpital w Kościanie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Nie mamy jeszcze rozliczonego grudnia, ale mogę powiedzieć, że jedenaście miesięcy ubiegłego roku zakończyliśmy z nadwyżką wysokości 721 tys. zł – mówi Piotr Lehmann, dyrektor szpitala w Kościanie. – Musimy się jednak liczyć z dalszym ograniczaniem środków ze strony NFZ. Wymaga to od nas takiego gospodarowania pieniędzmi, aby niższe kontrakty nie wpłynęły na dostępność świadczonych przez szpital usług.
W 2013 roku, z powodu wyczerpania limitów, odnotowano blisko 800 odmów przyjęcia do szpitala pacjentów ze skierowaniami. To efekt restrykcyjnej polityki finansowej NFZ. – Pomimo tych ograniczeń w ubiegłym roku wypracowaliśmy 1 mln 117 tys. zł nadwykonań. To łączny koszt świadczeń wykonanych przez szpital ponad wyznaczone przez fundusz limity. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są to pieniądze trudne do odzyskania, ale będziemy zabiegać o zwrot kosztów poniesionych na leczenie pacjentów po wypadkach i urazach.
Od 2006 roku kościański szpital w porozumieniu z władzami powiatu realizuje wieloletni plan inwestycyjny, który ma na celu dostosowanie wszystkich pomieszczeń i urządzeń do standardów unijnych. – Do tej pory na modernizację szpitala wydaliśmy blisko 19 mln zł, z czego aż 10 mln zł pochodziło z pieniędzy samorządów. Takiego wsparcia życzyłby sobie każdy dyrektor – mówi dyrektor Lehmann.
W ubiegłym roku na inwestycje w szpitalu przeznaczono prawie 2,5 mln zł, z czego ponad 2 mln pochodziło z budżetu powiatu. Miasto i gmina Kościan oraz gmina Śmigiel wsparły szpitalne inwestycje kwotą 470 tys. zł. Dzięki tym środkom udało się zakończyć pierwszy etap budowy szpitalnego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Drugi etap tej inwestycji, obejmujący prace wykończeniowe (łącznie z wyposażeniem wnętrz w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną), zakończy się jeszcze w tym roku. Na realizację tego zadania radni powiatu zapisali w tegorocznym budżecie ponad 2 mln zł. Do inwestycji dołoży się też miasto i gmina Kościan oraz Śmigiel. W bloku znajdą się trzy sale operacyjne oraz inne niezbędne pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze.
Pod koniec ubiegłego roku w piwnicach pawilonu chirurgicznego uruchomiono nowoczesną pracownię kardiometryczną, służącą diagnostyce chorób układu krążenia oraz medycynie sportowej. Na powierzchni 203 m kw. ulokowano gabinety echokardiografii, prób wysiłkowych, badań EKG i spirometrii. Jest tam także pokój obserwacji pacjenta, pomieszczenie sanitarne oraz poczekalnia z rejestracją. Tegoroczne plany inwestycyjne zakładają też budowę windy przy oddziale położniczo-ginekologicznym. Część środków na ten cel będzie pochodziła z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W czerwcu do wyremontowanych pomieszczeń pawilonu chirurgicznego zostanie przeniesiony oddział chirurgiczny. Dalsze plany inwestycje zakładają modernizację oddziałów: reumatologicznego, dziecięcego, patofizjologii noworodka i ginekologiczno-położniczego.