Kościańska policja kontroluje osoby poddane kwarantannie

Objęci domową izolacją mieszkańcy powiatu kościańskiego stosują się do zasad kwarantanny – informuje kościańska policja. Umundurowani funkcjonariusze raz na dobę sprawdzają czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny.

W trakcie kontroli policjanci pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

Kościańska policja nie odnotowała jak dotąd żadnego przypadku nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców. Nikt nie opuścił miejsca swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób. Domowej kwarantannie na terenie powiatu kościańskiego poddanych jest obecnie 81 osób. Zdecydowana większość z nich to osoby, które powróciły z zagranicy.

Osoby, które nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań. O ujawnianych przypadkach policjanci poinformują Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć karę nawet 5 tys. zł. Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw tj. ,,nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi piecze”. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Natomiast, jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, tj. ,,narażenie na zakażenie”. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.