Kościan. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Towarowej

Inwestycję obejmującą budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg, chodników i miejsc postojowych na ul. Towarowej zrealizuje Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech z Kościana. Zamówienie opiewa na kwotę ponad 875 tys. zł.

Zakres inwestycji związanej z przebudową ulicy Towarowej obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych z utylizacją, wycinkę drzew i krzewów, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogi, miejsc postojowych, chodnika, wykonanie zjazdów z płyt ażurowych, odtworzenie nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

– Przebudowa ulicy Towarowej to kolejna ważna i długo wyczekiwania inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie miasta, w ramach której w sąsiedztwie dworca kolejowego w Kościanie powstanie 90 nowych miejsc parkingowychpodkreśla burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od przekazania terenu robót.