Kościan. Nasadzenia na Towarowej

Remont towarowej zakończył się w lutym, ale nie było wówczas tam jeszcze lamp oraz nowych drzew. Te braki zostały uzupełnione z początkiem wiosny. Teraz na zasianie czeka jeszcze trawa.

Kościan. Nasadzenia na Towarowej

Posadzenie drzew na tej ulicy odbyło się w ramach oddzielnego zamówienia opiewającego na kwotę nieco ponad 13 tys. zł. Zasadzono łącznie 14 klonów pospolitych „Globosum”. Drzewa zostały także opalikowane. Na zakończenie pozostanie jeszcze zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy drzewach zrębami drewna, a także nawiezienie torfu, a następnie wysianie trawy na przestrzeni między drzewami. Stanowić to będzie ostateczne zakończenie prac na tej ulicy, które rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku.

Przypomnijmy, że powstało na niej 90 nowych miejsc parkingowych. Miejska inwestycja obejmowała również prace przygotowawcze polegające na rozbiórce, wycince drzew i krzewów, a następnie budowie kanalizacji deszczowej, korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu podbudowy. W zadanie wchodziła także nawierzchnia dróg, chodników i miejsc postojowych nieutwardzonej wcześniej i dziurawej drogi. Prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech z Kościana za kwotę 875 269 zł.

Jest to ważna i długo wyczekiwania inwestycjapodkreślał burmistrz Piotr Ruszkiewicz.W jej ramach w sąsiedztwie dworca kolejowego powstało dziewięćdziesiąt nowych miejsc parkingowych.

Z uwagi jednak na wjazd i wyjazd z tej ulicy wyłącznie od strony Gurostwa, do czego przyczyniła się budowa wiaduktu kolejowego, droga ta zyskała teraz charakter mocno lokalny. Z kolei by dostać się z niej na dworzec, który sąsiaduje bezpośrednio z ulicą, trzeba przejść naokoło, przez wiadukt.