Kościan. Na Placu Wolności będzie więcej kamer

Trzy nowe kamery miejskiego monitoringu pojawią się w tym roku na zrewitalizowanym Placu Wolności w Kościanie. Obecnie teren ten znajduje się pod okiem jednej kamery obrotowej usytuowanej na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej, ul. Nadobrzańskiej i Placu Wolności.

Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zadania „Rozbudowa Systemu Monitoringu w Kościanie” III etap. Umowę dotyczącą tego projektu podpisał burmistrz Piotr Ruszkiewicz.Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy oraz osoby przyjeżdżające do Kościana chętnie odwiedzają zrewitalizowany Plac Wolności mówi burmistrz.Musimy jednak pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa, dlatego rozbudowujemy system miejskiego monitoringu o nowe kamery właśnie w tym miejscu.

Zakres prac obejmie montaż trzech nowych kamer monitoringu na Placu Wolności. Ponadto w ramach umowy wykonane zostaną prace: zaciągnięcie do kanalizacji teletechnicznej nowych kabli światłowodowych, wykonanie szafy teletechnicznej nowego punktu kamerowego, modernizacja w węzłach sieci znajdujących się we wskazanych budynkach na terenie miasta, wykonanie instalacji zasilającej kamery,  rekonfiguracja serwerów w centrum monitoringu, modyfikacja aplikacji podglądu w trzech centrach nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu oraz wykonanie rozbudowy systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów instalacyjnych w mieście Kościanie.

Powyższe zadanie wykona firma DESPOL-NET Sp. z o.o. z Kościana za kwotę ponad 74 tys. zł. Zakończenie całości robót i odbiór końcowy inwestycji ma nastąpić do 30 października 2021 r.

System miejskiego monitoringu w Kościanie, który był rozbudowywany systematycznie w latach 2016-2020, posiada 39 kamer, w tym 4 kamery obrotowe i 35 kamer stacjonarnych.