Kopaszewska Droga Krzyżowa 2020

Piesza pielgrzymka z Kopaszewa do Rąbinia i z powrotem, która odbyła się w niedzielę, była zorganizowana po raz szósty. Tym razem w jej trakcie uczczono 950 lat Benedyktynów w Lubiniu.

Kopaszewska Droga Krzyżowa ma już swoje stałe grono uczestników. Podobnie jak w poprzednich latach sporo osób przybyło pod kaplicę w Kopaszewie, skąd wyruszali pątnicy do Rąbinia. Wśród pielgrzymujących byli m.in. bracia z opactwa Benedyktynów w Lubiniu – brat Albert i brat Efren.

W czasie drogi dr Emilian Prałat opowiadał historię opactwa, które w tym roku obchodzi swój jubileusz. Po dotarciu do Rąbinia pielgrzymi wzięli udział we mszy św., a następnie posilili się, po czym wyruszyli w drogę powrotną. Już w Kopaszewie nastąpiło wręczenie certyfikatów pielgrzyma i poczęstunek. Podczas pielgrzymki kwestowano również na renowację nekropolii Chłapowskich.

Przypomnijmy, że na liczącej około 16 km tracie Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej znajdują się murowane kapliczki, które zostały wzniesione w 1854 roku na trasie konduktu pogrzebowego Zofii z Chłapowskich, z inicjatywy jej męża, Jana Koźmiana.

Organizatorem pielgrzymki jest Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa oraz Fundacja „Bonum Adipisci” – Dążyć do dobra.

Fot. Organizatorzy