Konsultacje w sprawie parkingów

17 lutego w Kościanie odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji budowy parkingów buforowych Park&Ride (parkuj i jedź) umożliwiających szybką przesiadkę z samochodu na kolej. W konsultacjach wzięli udział kościańscy samorządowcy, przedstawiciele władz powiatu i mieszkańcy.

Zgodnie z ideą projektu, budowa parkingów buforowych powinna zachęcić mieszkańców Kościana do odstawienia auta i udania się w podróż do Poznania (bądź też innej miejscowości) szybką koleją. Docelowy kształt systemu Park&Ride zakłada budowę 82 parkingów zapewniających 7600 miejsc postojowych na obszarze powiatów: poznańskiego, kościańskiego, wrzesińskiego i wągrowickiego.
Znajdujący się w fazie koncepcji projekt przewiduje budowę średniego parkingu w Kościanie (do 150 miejsc postojowych) oraz małego przy stacji w Czempiniu (do 50 miejsc postojowych). Małe parkingi powstaną także w gminie Śmigiel, przy stacjach kolejowych w Starym Bojanowie i Przysiece Starej. W ramach tego przedsięwzięcia planowane są też parkingi przesiadkowe Kiss&Ride, umożliwiające podwożenie podróżnych i parkingi rowerowe Bike&Ride.

Zgodnie z założeniami projektu, parkingi buforowe powinny być zlokalizowane w bliskiej odległości od stacji, węzłów kolejowych i pętli tramwajowych, tak aby umożliwić podróżnym szybką przesiadkę (maksymalnie w ciągu 4 minut) z samochodu na kolej, tramwaj czy autobus.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów projektu, blisko połowa ankietowanych deklaruje chęć korzystania z systemu Park&Ride w dojazdach do Poznania, przy czym w powiecie kościańskim odsetek ten wynosi niewiele ponad 23 proc. – System parkingów buforowych powinien opierać się o sprawną, niezawodną komunikację zbiorową – mówi Jacek Thiem, współautor projektu. – Oznacza to konieczność zwiększenia częstotliwości połączeń i szybkości dojazdu. Do korzystania z systemu zachęciłaby także swoboda i bezpieczeństwo parkowania, a więc szerokie miejsca postojowe, oświetlenie, monitoring i dostateczna ilość miejsc.

Podczas dyskusji padło wiele uwag i postulatów. Zdaniem kościańskich samorządowców jednym z partnerów projektu powinna być kolej. – Jest to moim zdaniem konieczne, gdyż spółki PKP są głównym dysponentem gruntów znajdujących się w bliskim otoczeniu dworców i linii kolejowych. Tereny te, w większości zaniedbane, idealne nadają się na zorganizowanie parkingów – powiedział Michał Jurga, burmistrz Kościana.
Podobne zdanie wyraził Henryk Bartoszewski, zastępca wójta gminy Kościan. – Problemem utrudniającym realizację tego projektu nie będą stanowić pieniądze, tylko dostępność miejsca w bliskim otoczeniu dworca, którym dysponują spółki PKP. Dlatego apeluję, aby zastanowić się nad intensywnym włączeniem kolei w ten projekt. Udostępnienie tych gruntów leży w interesie kolejowych spółek.
Kościańscy samorządowcy wskazali trzy lokalizacje pod budowę parkingów buforowych w Kościanie. Pierwsza dotyczy terenu między budynkiem dworca a ulicą Młyńską. Projekt przygotowany przez miasto przewiduje w tym miejscu parking na ponad 120 miejsc postojowych. Teren ten wymaga uregulowania, gdyż na obecną chwilę jest on własnością PKP. Miasto zwróciło się do kolejowej spółki o przekazanie tego gruntu na potrzeby parkingu. Jako drugą lokalizację wskazano działkę położoną po drugiej stronie budynku dworca, a więc w kierunku dawnej cukrowni. Teren ten również jest własnością PKP. Trzecia działka zlokalizowania jest naprzeciw dworca, po drugiej stronie torów. W tym przypadku mamy do czynienia z gruntem miejskim.
W trakcie dyskusji burmistrz Jurga pytał także o kolejne etapy realizacji konsultowanego projektu zwracając uwagę na palącą potrzebę budowy parkingu w mieście. Z kolei do planowej wielkości obiektu
odniósł się Maciej Szymczak, komendant straży miejskiej w Kościanie. – Obecnie, w promieniu 200 m w okolicach dworca parkuje 200-300 pojazdów. Planowany na 150 miejsc postojowych parking może okazać się za mały.
Pojawiły się też uwagi co do wielkości planowanego parkingu buforowego w Czempiniu.
Zakładając, że pociągi na trasie Czempiń-Poznań będą podróżować co pół godziny, to przewidywana wielkość parkingu na 50 miejsc jest naszym zdaniem zbyt mała. W rejonie czempińskiego dworca znajdują się też budynki użyteczności publicznej, które także generują potrzebę miejsc parkingowych – zauważył Andrzej Socha, zastępca burmistrza gminy Czempiń.
Projekt polityki parkingowej znajduje się na etapie pierwszej tury konsultacji. Do zainteresowanych gmin trafiły zapytania z prośbą o doprecyzowanie lokalizacji wstępnych zawartych w projekcie. Chodzi o wskazanie miejsca potencjalnych parkingów. W trakcie drugiej tury konsultacji, które odbędą się 25-30 marca zaprezentowana zostanie zmodyfikowana wersja projektu polityki parkingowej, z uwzględnionymi uwagami z pierwszej tury spotkań. Będzie to okazja do udziału w ostatecznej dyskusji. Konsultacje zakończą się 21 kwietnia przekazaniem raportu autorom projektu. Końcowy dokument powstanie do końca czerwca br. Kolejnym etapem tego projektu jest stworzenie dokumentów przedinwestycyjnych. Przygotowywana strategia może stać się w przyszłości podstawą do ubiegania się o dofinansowanie budowy parkingów buforowych z pieniędzy europejskich.