Koncepcja kościańskiej obwodnicy

Kościańscy samorządowcy mówią o planach budowy obwodnicy Kościana, która miałaby odciążyć ruch tranzytowy przebiegający przez północną część miasta.

Chodzi przede wszystkim o ulice Grodziską i Gostyńską, a także o Północną i Poznańską. Teraz codziennie przez te drogi przejeżdża kilkadziesiąt tirów korkując m.in. skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy na ul. Poznańskiej oraz tzw. krzywe rondo.

Wydaje się, że w związku z perspektywą budowy drogi S5 na kościańskim odcinku, wizja obwodnicy staje się bardziej realna. Przynajmniej wierzą w nią nasi samorządowcy. – Działania podjęte przez samorządowców Ziemi Kościańskiej doprowadziły do uwzględnienia w planach zjazdu z drogi S5, który połączy ekspresówkę z istniejącą krajową piątką. To jest niespełna 2-kilometrowy odcinek, który docelowo będzie stanowił liczący 5,5 km odcinek obwodnicywyjaśnia Andrzej Przybyła, zastępca wójta gminy Kościan.

Podczas swej majowej wizyty w Kościanie marszałek województwa Marek Woźniak odwiedzał tereny, przez które miałaby przebiegać obwodnica, w tym również obszar aktywizacji gospodarczej w Pianowie. Nowa obwodnica byłaby bowiem bardzo istotna również z punktu widzenia tej strefy. – Czynimy wszelkie możliwe działania na rzecz promocji tej obwodnicy w urzędzie marszałkowskimpodkreśla Andrzej Przybyła.To bowiem zarząd województwa podejmie ostatecznie decyzję, czy zadanie to znajdzie się w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Pierwszych decyzji będziemy się mogli pewnie spodziewać na początku 2015 r., po wyborach samorządowych.