Komputery dla uczniów „Ratajczaka”

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie trafiły 64 laptopy. To kolejna szkoła prowadzona przez powiat kościański, która otrzymała sprzęt.

Komputery zostaną przekazane uczniom klas technik reklamy, technik mechanik, technik geodeta, technik gazownictwa. Łączny koszt ich zakupu to ponad 322 tys. zł.

Laptopy zakupiono w ramach realizacji zadania „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez powiat kościański” realizowanego dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W grudniu 2020 roku powiat kościański pozyskał środki w wysokości ponad 460 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Dofinansowanie stanowi 85 proc. kosztów projektu. Ogólna wartość zadania wynosi blisko 542 tys. zł.

Wcześniej 10 laptopów trafiło do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Sprzęt ten służy uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kościanie. Koszt zakupu sprzętu i jego oprogramowania to ponad 37 tys. zł.

47 laptopów i 29 tabletów otrzymają także uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Koszt zakupu sprzętu dla tej szkoły to blisko 216 tys. zł, a będzie on wykorzystywany do prowadzenia edukacji w formie zdalnej i zostanie nieodpłatnie udostępniony uczniom oraz nauczycielom. Po powrocie do tradycyjnej formy nauczania komputery i laptopy pozostaną w szkołach.