Kolejni uczniowie „Ratajczaka” wyjadą do Mediolanu

16 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy oraz 5 przyszłych kucharzy wyjedzie w połowie listopada na dwutygodniowe praktyki do Włoch. To kontynuacja dwuletniego unijnego projektu.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwąMobilność uczniów ZSP w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” rozpoczął się w ubiegłym roku, a polega on na praktycznym szkoleniu młodzieży, którzy po odbyciu zagranicznych praktyk otrzymują europejskie certyfikaty Europass. Młodzież praktyki odbywa w Mediolanie oraz Bristolu.

W tej chwili 21 uczniów przygotowuje się do wyjazdu do Włoch. Przygotowania polegają na nauce języka angielskiego i włoskiego, a także na poznawaniu włoskiej kultury i tradycji oraz na zajęciach z psychologiem przygotowujących młodzież do pierwszego samodzielnego wyjazdu za granicę.

Grupa przyszłych specjalistów od reklamy i kucharzy jest pełna optymizmu. Przyznają, że sa bogatsi o doświadczenia swoich kolegów, którzy brali udział w ubiełorocznych wyjazdach i już wiedzą, czego mogą się spodziewać. Na plus oceniają zmianę polegającą na tym, że zakwaterowani zostaną wszyscy razem w jednym hostelu. W poprzedniej edycji bowiem uczniowie mieszkali u włoskich rodzin. Wspólne zakwaterowanie sprzyjać będzie integracji po codziennych praktykach, a ponadto zwiększy ich poczucie pewności.

Uczniowie odebrali już kolorowe wyprawki składające się z materiałów biurowych oraz podręczników. Projekt koordynują nauczycielki Karolina Brzozowska i Romana Woroch, a pomoc językową zapewnia Małgorzata Jaśniak.