Kleinaedukator zaprasza na kolejny rok

Kleinaedukator to placówka edukacyjna z bogatymi tradycjami. Szeroki wachlarz kursów i korepetycji oraz możliwości dostosowania się do indywidualnych potrzeb słuchaczy sprawiają, że każdy będzie usatysfakcjonowany.

Kleinedukator

Szkoła prowadzi przede wszystkim zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także korepetycje. Lekcje odbywają się indywidualnie, bądź w małych 2- i 3-osobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Nauka prowadzona jest w oparciu o sprawdzone i licencjonowane metody nauczania. Placówka pomaga każdemu słuchaczowi wybrać odpowiednią dla niego metodę nauki.

Od września prowadzone są konwersacje z native speakerem w j. angielskim oraz hiszpańskim. – Wielu naszych uczniów chwali sobie zajęcia z nativem. Z takich lekcji z reguły korzystają  osoby, które znają już podstawy języka, słownictwo i gramatykę, a ich celem jest nauczenie się sprawnej komunikacjimówi Marzena Kleina, właścicielka szkoły. Sprawdzoną metodą nauki jest również Direct Method. Głównym celem jest tu nauczenie umiejętności komunikacji w języku obcym poprzez minimalizowanie użycia mowy ojczystej w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych.

Oferta językowa kierowana jest również do firm, które chciałyby podnieść poziom znajomości języków obcych swoich pracowników. Kleinaedukator jest ponadto placówką egzaminacyjną. Dzięki współpracy z ETS Global – organizacji specjalizującej się w ocenie kompetencji językowych – swój poziom znajomości języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego mogą sprawdzić dzieci, młodzież oraz dorośli.

Do Kleinaedukator można uczęszczać również na korepetycje z matematyki, fizyki i chemii, a więc z tych przedmiotów, które z reguły sprawiają najwięcej kłopotów uczniom w szkołach. Często z tych zajęć korzystają licealiści przygotowujący się do matury.

Placówka prowadzi również gabinet terapeutyczny dla dzieci z różnymi zaburzeniami, w tym z: dysleksją, dysortografią, dyskalkulią. Zatrudnia m.in. logopedę, psychologa, pedagoga czy surdopedagoga.W gabinecie terapeutycznym dziecko przechodzi wstępną rozmowę diagnozującą, po której odbywa się  spotkanie z psychologiem i pedagogiem, a następnie ustalony zostaje program działań indywidualnych u określonego  specjalisty. Rodzice już po kilku spotkaniach widzą motywację swoich pociech do dalszej pracy w pokonywaniu trudności edukacyjnych. Dużym powodzeniem cieszą się również zajęcia z logopedą dla dorosłych z problemami w komunikacji, wynikającymi z przebytych wcześniej problemów zdrowotnych. Dla dzieci ze szkoły podstawowej skierowane są zajęcia „Wesoła Ortografia” wprowadzające zasady i reguły ortograficzne poprzez zabawę opartą na bogatym materiale dydaktycznym

Kleinaedukator
Kościan, ul. Kościuszki 34 (obok PKO)
tel. 504 320 397
www.kleinaedukator.pl