Klatki schodowe w tunelu będą zadaszone?

Z wnioskiem do burmistrza o zamontowanie daszków nad górnymi wejściami do klatek schodowych umożliwiających przedostanie się na dworzec z tunelu na ul. Młyńskiej wystąpił radny miejski Sławomir Kaczmarek.

Zdaniem radnego poprawiłoby to komfort pieszych korzystających z tych przejść. – Nadchodzi pora jesienno-zimowa i spływająca woda oraz śnieg mogą zamarzać i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników – zauważa radny Kaczmarek.

Stąd Sławomir Kaczmarek wystosował wniosek skierowany do burmistrza z prośbą o podjęcie interwencji u inwestora, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe o zamontowanie przezroczystych zadaszeń. Wniosek ten poparty jest prośbami mieszkańców oraz samodzielnie wykonaną wizją lokalną. – Obecnie brak zadaszenia powoduje wlewanie się znacznej ilości wody na schody, która spływa w dół i powoduje namoknięcie posadzek na całej klatce schodowej. W najbliższym czasie należy spodziewać się przymrozków, które spowodują zamarzanie i zaśnieżanie schodów, a to może stanowić dla osób korzystających z tych ciągów komunikacyjnych zagrożenie upadkiem w wyniku poślizgnięcia, jak i niszczenie posadzek – napisał we wniosku radny.

Pismo do burmistrza wpłynęło 5 października. Teraz pozostaje czekać na odpowiedź burmistrza oraz PKP.