Kartę EKUZ wyrobisz w środę

Jutro (20 marca) Wielkopolski OW NFZ uruchamia jednodniowy Mobilny Punkt Obsługi Świadczeniobiorców w Kościanie, w którym wydawane są Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Pracownicy Funduszu będą wydawać karty w godzinach od 10.00 do 15.00. Po dokumenty należy zgłosić się w budynku G  (Szpitalny Oddział Ratunkowy, gabinet nr 2) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7.

Osoby zainteresowane powinny mieć przy sobie dowód tożsamości (i ewentualnie pełnomocnictwa do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Ponadto każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia, musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Osoby, które kolejny raz zamierzają wyrobić sobie kartę EKUZ proszone są o sprawdzenie ważności posiadanej karty. Często zdarza się, że posiadacze ważnych kart wnioskują o wydanie nowej, a to wydłuża czas jej otrzymania, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

Ważność karty można sprawdzić w jej dolnym, prawym rogu. Po ostatniej nowelizacji przepisów – w listopadzie 2018 roku – wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku, a np. emerytom, tak jak do tej pory – na 5 lat. Termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że wszystkie mobilne akcje wydawania EKUZ są jednodniowe. Jeżeli nie uda się jutro skorzystać z możliwości, wypełniony i podpisany wniosek można zeskanować i wysłać go mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ bądź pocztą albo faksem do delegatury NFZ (dane kontaktowe: www.ekuz.nfz.gov.pl/kontakt/wielkopolskie).