Jest dofinansowanie na Łąkową w Kościanie

Powiat Kościański otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na rozbudowę ul. Łąkowej w Kościanie. W ramach inwestycji powstanie również rondo.

Fragment Łąkowej od ulicy Jesionowej do skrzyżowania położonego na wysokości Urzędu Gminy jest w bardzo złym stanie, więc remont bardzo się przyda.

Przypomnijmy, że w grudniu samorząd Kościana zakończył przebudowę ul. Jesionowej na Gurostwie, która łączy się bezpośrednio z Łąkową. Remont obejmował modernizację fragmentu ulicy o nawierzchni gruntowej na odcinku 146 metrów wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie z miastem powiat kościański także składał wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu na dofinansowanie Łąkowej, ale nie załapał się na pieniądze. Przez to fragment jednej drogi w dalszym ciągu pozostaje nieutwardzony. Przy inwestycji miejskiej powiat sfinansował niezbędną budowę kanalizacji deszczowej.

Tym razem złożony przez powiat kościański wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  przebudowę ul. Łąkowej znalazł się na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na blisko 5 mln zł, a samorząd powiatu otrzyma 60 proc. tej kwoty, czyli blisko 3 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu powiatu oraz miasta Kościana, które zrewanżuje się tym samym za sfinansowaną przez powiat deszczówkę.

Nowe zadanie będzie składało się z czterech odcinków, a w ramach całości powstanie jedno wyniesione przejście dla pieszych, jedno wyniesione skrzyżowanie oraz rondo.

W ramach pierwszego odcinka wybudowane zostanie rondo przy wyjeździe z Gurostwa.

Na drugim odcinku planowane są roboty związane z wykonaniem z nawierzchni bitumicznej, prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 144 m i szerokości 3,00 m oraz lewostronnego chodnika o długości 144 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi także regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.       

Na odcinku trzecim planuje się wykonanie z nawierzchni bitumicznej prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 237 m i szerokości 3,00 m oraz chodnika o długości 252 m i szerokości 2,00 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną i położenie warstwy ścieralnej. Nastąpi regulacja włazów istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe.     

Na czwartym odcinku powstanie z nawierzchni bitumicznej prawostronna ścieżka rowerowa o długości 265 m i szerokości 2,00 m oraz prawostronna ścieżka pieszo-rowerowa o długości 153 m i szerokości 3,00 m. Ponadto powstanie lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m. Wykonana zostanie podbudowa drogi, położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Wykonana zostanie regulacja włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych.