Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Kościana [MAPA]

Po ponad dwóch latach oczekiwania Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308.

Północna obwodnica Kościana
4-kilometrowy odcinek północnej obwodnicy Kościana będzie miał swój początek na nowym rondzie przy stacji paliw na „starej piątce”. Dalej projektowana trasa będzie biegła w kierunku południowo-wschodnim przez Pianowo, łąki i pola uprawne pomiędzy Kościanem a Nowym Luboszem, a następnie poprowadzi przez las, by za Nadleśnictwem włączyć się w drogę wojewódzką nr 308. W ramach inwestycji powstaną trzy wiadukty (nad ul. Poznańską, ul. Czempińską oraz nad linią kolejową E59) i dwa ronda (pomiędzy Kościanem a Nowym Luboszem na drodze powiatowej będącej przedłużeniem ul. Chłapowskiego oraz za Nadleśnictwem na drodze wojewódzkiej 308).

Oznacza to zielone światło dla mocno oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 25 lutego 2019 r. RDOŚ wielokrotnie wyznaczał termin wydania decyzji, po czym wskazywał kolejny. Przeciągającą się procedurę uzasadniał skomplikowanym charakterem sprawy, w tym koniecznością wystąpienia o uzgodnienie do organu inspekcji sanitarnej.

Decyzja została wydana 26 maja, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po jej uprawomocnieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł rozpocząć procedurę projektową tej inwestycji. Znalazła się ona wśród trzech dużych zadań priorytetowych samorządu Województwa Wielkopolskiego na najbliższe lata, o czym pisaliśmy w artykule: Wniosek o dofinansowanie obwodnicy Kościana.

Północna obwodnica Kościana ma mieć długość 4,3 km, a jej szacunkowy koszt opiewa na kwotę 60 mln zł.

Północna obwodnica Kościana. Mapa z przebiegiem drogi.