Jakie inwestycje w Kościanie w 2023 roku?

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorząd miejski Kościana zaplanował w budżecie ponad 28 mln zł. Kończone będą trwające inwestycje, a także rozpoczną się nowe.

W nowym roku planowana jest m.in. przebudowa ulicy Św. Ducha.

Dochody miasta zaplanowano na 136,4 mln zł, a wydatki na 137,4 mln zł. Deficyt wyniesie nieco ponad 1 milion zł. Ogólna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2023 roku z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniesie 36,86 proc. wykonanych dochodów.

Wśród inwestycji nie zabraknie tych na infrastrukturę edukacyjną. Ponad 7 mln zł zostanie wydane na rozpoczętą już kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1. Ponad 5 mln zł samorząd przeznaczy z kolei na termomodernizację sali sportowej SP nr 4 i montaż paneli fotowoltaicznych na szkole. Planowana jest również renowacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 oraz budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy SP nr 4.

Będą także inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Na budowę zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano ponad 4,9 mln zł. Ponadto w ramach jedenastego etapu budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego powstanie ścieżka zdrowia w parku miejskim.

Nie zabraknie także inwestycji drogowych. Ponad 1 milion zł zostanie przeznaczone na realizację drugiego etapu przebudowy ulic Krętej, Modrzewiowej i Ogrodowej. W planach jest także przebudowa ulic Św. Ducha, Moniuszki oraz ul. Bocznej warta blisko 5 mln zł. Na dokończenie rewitalizacji Rynku, ulicy Wrocławskiej i ratusza zaplanowano 3,5 mln zł. Ponadto blisko 2 mln zł zostanie wydane na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania.

Część inwestycji będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych.