Jakie inwestycje drogowe zrealizuje w tym roku powiat?

Zarząd Powiatu Kościańskiego w planie budżetu na 2021 rok na wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje zapisał blisko 11,7 mln zł. W ramach tych środków planowana jest realizacja kilku dużych zadań na drogach powiatowych.

W planie budżetu zapisano m.in. przebudowę drogi powiatowej na odcinku Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308. Na ten cel zaplanowano kwotę ponad 1,5 mln zł, co stanowić ma wkład własny w finansowanie zadania, które oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, również w kwocie ponad 1,5 mln zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

 Na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych czeka także zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo, która będzie uzupełnieniem prac już wykonanych przez samorząd powiatowy na tym odcinku. W budżecie powiatu kościańskiego na ten cel zabezpieczona została kwota blisko 1,5 mln zł, podobna kwota pochodzić będzie z budżetu gminy Kościan. Zadanie oczekuje dofinansowania w kwocie ponad 2,9 mln zł.

 Planując budżet na rok 2021 zarząd powiatu do dokumentu wpisał także kontynuację przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do Srocka Wielkiego. Ta przebudowa została już zakończona. Łączny koszt zadania to ponad 2,1 mln zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło blisko 1,4 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z  budżetu samorządów powiatu i gminy Czempiń.

 Na przebudowę drogi powiatowej Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo (etap I) w budżecie powiatu na 2021 r. zabezpieczono środki w kwocie ponad 2,6 mln zł.

 W swoim budżecie powiat zaplanował także środki na pomoc finansową dla innych samorządów. Dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt budowy obwodnicy Kościana zabezpieczono 100 tys. zł.

 Dla samorządu miasta Kościana na zadanie polegające na rewitalizacji Rynku i ul. Wrocławskiej w Kościanie w uchwale budżetowej na 2021 r. samorząd powiatowy zabezpieczył 1 mln 250 tys. zł. Najpewniej nie będzie to jednak ostateczna wielkość pomocy. Na sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbędzie się w marcu procedowana będzie uchwała w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miejskiej Kościan na realizację tego samego zadania w łącznej kwocie 2 mln 125 tys. zł. Wartość całego zadania wynosi z kolei ponad 6,9 mln zł, z czego 2,7 mln stanowi dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez samorząd Kościana.