Jakie inwestycje czekają nas w Kościanie w 2021 roku?

Na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć prawie 21 mln zł. Podobnie jak w innych samorządach, budżet planowany był ostrożnie, z uwagi na trwającą wciąż epidemię.

Trzy ulice wyremontuje miasto w 2021 roku

Dochody miasta zaplanowano na poziomie niespełna 129,5 mln zł, a wydatki mają zamknąć się w kwocie 135,1 mln zł. Rok 2021 ma się zamknąć deficytem w wysokości prawie 5,7 mln zł, który sfinansowany zostanie m.in. poprzez emisję obligacji.

Na inwestycje miasto planuje przeznaczyć blisko 21 mln zł, co stanowi ponad 15 proc. wszystkich wydatków. Część z tych inwestycji to kontynuacja już rozpoczętych zadań, a część to nowe pozycje.

I tak w 2021 roku realizowane przez miasto będą m.in. następujące zadania:
6,8 mln zł – rewitalizacja Rynku i ul. Wrocławskiej,
5 mln zł – budowa przedszkola wraz ze żłobkiem na Os. Konstytucji 3 Maja,
1,8 mln zł – VI etap budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego, czyli rewitalizacja Łazienek,
1 mln 450 tys. zł – modernizacja elewacji oraz modernizacja pomieszczeń biurowych po Urzędzie Statystycznym w budynku przy al. Kościuszki 22,
1 mln zł – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4,
900 tys. zł – przebudowa kanalizacji deszczowej od ul. Młyńskiej do Kanału Ulgi,
850 tys. zł – przebudowa ul. Towarowej, II etap,
– 450 tys. zł – przebudowa ul. Baraniaka,
400 tys. zł – przebudowa ul. Torowej,
250 tys. zł – budowa oświetlenia na ul. Towarowej, etap II,
200 tys. zł – przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2,
– 100 tys. zł – dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dokumentację związaną z budową północnej obwodnicy Kościana
80 tys. zł – rozbudowa miejskiego monitoringu, etap III
– 69,4 tys. zł – budowa instalacji gazowej w hali sportowej Łazienki.

190 tys. zł stanowić będzie z kolei rezerwa inwestycyjna. – Budżet na 2021 rok planujemy bardzo ostrożnie. Jak będzie się sytuacja stabilizować, będziemy to modyfikować. Niemniej trzeba działać, w związku z czym będą inwestycje. Na pewno będziemy realizować inwestycje, na które otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne lub je otrzymamy w przyszłym roku podsumowuje budżet burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Fot. Archiwum „Kościaniak”