Jakie drogi będą remontowane w 2022 roku w Kościanie?

Samorząd miejski Kościana na drogi w przyszłorocznym budżecie planuje przeznaczyć 3,2 mln zł. Niektóre z tych remontów będą kontynuacją prac z tego roku.

Remontów dróg, które przeprowadzi samorząd miejski, nie będzie zbyt wiele. Niektóre z nich planowane były już tak naprawdę na bieżący rok, inne są kontynuacją prac z tego roku, a jeszcze inne to inwestycje powiatu, do których miasto się jedynie dołoży.

Nową, przeznaczoną do remontu na 2022 rok przez miasto drogą jest ul. Marcelego Żółtowskiego, na której remont miasto zaplanowało w budżecie 1,9 mln zł. Znaczna część tej inwestycji, bo 1,8 mln zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Na remont ul. Torowej miasto zamierza przeznaczyć z kolei 0,9 mln zł. To inwestycja, która była już zapisana w budżecie na ten rok, ale na razie został wykonany niewielki zakres prac. Kilka dni temu wyłoniono wykonawcę na remont tej drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych. Przyjęto ofertę firmy Usługowo- Handlowej SOB- BRUK ADAM SOBIECH z Kościana za cenę 890 tys. zł.

W budżecie na 2021 r. zaplanowana była również ul. ks. Baraniaka. Wykonawca wprawdzie już przejął tę drogę, ale jeszcze nie rozpoczął prac i należy ich się spodziewać już raczej w przyszłym roku. Wykonawca uzgadnia tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz oczekuje na zamówione materiały do budowy kanalizacji deszczowej. Prace mają się zakończyć  na wiosnę, a ich koszt to 850 tys. zł.

W przyszłym roku kontynuowana będzie rewitalizacja Rynku i ul. Wrocławskiej, a zakończenie prac przewidywane jest na wiosnę. Trwa również remont rozpoczętej na jesień ul. Towarowej. Jej nowe oświetlenie zostanie uruchomione na przełomie stycznia i lutego. Koszt przebudowy całej drogi wyniósł 920 tys. zł, z czego koszty budowy oświetlenia – 186 tys. zł

Z nowych, planowanych inwestycji, w 2022 r.  mają zostać wykonane projekty ulic Modrzewiowej i Kochanowskiego. Ponadto samorząd miejski dołoży się też do inwestycji powiatowych, które starostwo planuje w przyszłym roku. Będzie to przebudowa mostu na ul. Strzeleckiej (w budżecie miasta przeznaczono na tę inwestycję 0,4 mln zł) oraz przebudowa ul. Łąkowej (0,67 mln zł).