Jak oddać osocze ozdrowieńca?

Nie ustają apele do osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, by oddawały osocze, które może być zbawienne dla osób z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych. Oddać można je, jeśli od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni. Z kolei osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowo, mogą zgłosić się jako dawcy po 18 dniach od zakończenia izolacji. Ponadto ozdrowieniec musi być w przedziale wiekowym 18-65 lat.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, co oznacza, że pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie nie boli, jest bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, pobiera się 450 ml krwi pełnej, z której pozyskuje się około 220 ml osocza.

W Wielkopolsce osocze pobierane jest przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu mieszczące się przy ul. Marcelińskiej 44. Każda osoba będąca ozdrowieńcem musi się wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu ustalenia terminu wizyty. Jak informuje Centrum, nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu.

Kontakt z Działem Dawców możliwy jest poprzez e-mail: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl. Szczegóły na temat procesu oddawania osocza można znaleźć: www.twojakrew.pl/ozdrowiency/.