I Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Starych Oborzyskach

W imprezie o Puchar Dyrektora SP w Starych Oborzyskach udział wzięły drużyny z Kokorzyna, Głuchowa, Bonikowa i Starych Oborzysk.

Zawody odbyły się w czwartek 23 stycznia, a uroczyście otwarła je dyrektor szkoły w Starych Oborzyskach, Żaneta Igłowicz-Nieć.

Zawodniczki grały w dwóch grupach wiekowych: młodsze –  I-IV klasa oraz starsze – V-VIII klasa, systemem każdy z każdym. Jeden mecz trwał 10 minut. W trakcie trwania rozgrywek trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego wybrali najlepszą zawodniczkę turnieju, bramkarkę oraz strzelczynię. Każda zawodniczka otrzymała nagrodę, a drużyna piłkę.

Turniej zorganizowali Maciej Sołtysiak i Marcin Adamczak, a wsparły go firmy Coccodrillo, Bank Spółdzielczy, M-projekt, Piekarnia Kurasiak.

Nagroda dla najlepszej drużyny, czyli puchar został w Starych Oborzyskach, gdyż jedna i druga drużyna dziewcząt z tej miejscowości zwyciężyła w swojej kategorii. Najlepszą zawodniczką została Gabriela Piotrowska (SP Kokorzyn), najlepszą strzelczynią Matylda Wysocka (SP Stare Oborzyska), a najlepszą bramkarką Natasza Jurga (SP Kokorzyn).

Wyniki poszczególnych drużyn przedstawiają się następująco:
Kategoria młodszych dziewczynek
I miejsce – SP Stare Oborzyska I
II miejsce – SP Kokorzyn
III miejsce – SP Stare Oborzyska II
IV miejsce – SP Głuchowo

Kategoria starszych dziewcząt
I miejsce – SP Stare Oborzyska I
II miejsce – SP Stare Oborzyska II
III miejsce – SP Głuchowo
IV miejsce – SP Stare Oborzyska III