Gminny Rajd Sołtysa. Zapisy jeszcze tylko dzisiaj

Gmina Kościan zaprasza na rajd rowerowy, którego trasa obejmie większość miejscowości gminy. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 11 września skierowane jest do wszystkich mieszkańców sołectw.

Rajd poza rekreacją ma na celu zapoznanie się z krajobrazem i atrakcjami gminy Kościan. Jego start rozpocznie się o godz. 9.00 sprzed remizy w Gryżynie, a meta z poczęstunkiem planowana jest około godz. 16.00 na „Orliku” w Racocie.

Zaproszenie adresowane jest do sołtysów, członków rad sołeckich oraz chętnych mieszkańców wiosek gminy Kościan. Cała trasa rajdu jest długa, gdyż liczy około 75 km, dlatego po uzgodnieniu można do niej dołączyć, a także odłączyć się w dowolnym miejscu. Przewidywane tempo przejazdu to 16-20 km/h.

Zgłoszenia imienne na rajd prowadzone są przez sołtysów lub w Urzędzie Gminy Kościan (Biuro Rady) do poniedziałku, 6 września. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Trasę będą zabezpieczać strażacy z OSP Spytkówki i OSP Racot. Ewentualne ubezpieczenie na koszt własny uczestnika.