Gminne inwestycje

Przebudowa ulicy Długiej w Kurzej Górze wraz z powstaniem nowej ścieżki rowerowej, a także przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Starych Oborzyskach to najważniejsze plany inwestycyjne gminy na najbliższy czas.

31 października ogłoszono wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. schetynówek, w której to gmina Kościan znalazła się na czwartym miejscu spośród 57 gmin ubiegających się o dofinansowanie. Tym samym możemy być nieomal pewni, że zaplanowana na 2015 r. przebudowa drogi w Kurzej Górze dojdzie do skutku. Projekt przewiduje przebudowę ciągu komunikacyjnego w obrębie wsi, tj. ulicy Długiej, jak również mniejszych łączników, czyli ulic Leśnej, Polnej, Krótkiej, Gajowej i Piaskowej. – Ważna w tym projekcie jest budowa ścieżki rowerowej zaczynającej się na wysokości Metalchemu aż do Nadleśnictwa, która będzie się w naturalny sposób wcinała się w ścieżkę do Racotu i do Dębca Nowego. Ta ścieżka pójdzie przez wioskę, a nie przez ul. Gostyńską, gdyż wielu rowerzystów, a także pieszych właśnie z tej gminnej drogi korzysta – wyjaśnia Andrzej Przybyła, zastępca wójta.

Jeszcze w tegorocznym budżecie gmina ma również wpisaną pozycję na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Starych Oborzyskach. – Prace już ruszyły, w tej chwili mamy przygotowaną wstępną koncepcję, którą będziemy jeszcze w listopadzie konsultować z zainteresowanymi rodzicami – mówi Andrzej Przybyła. Pełna dokumentacja ma powstać do połowy przyszłego roku, natomiast rozpoczęcie budowy uzależnione jest od pozyskania środków unijnych.